jueves, 5 de mayo de 2016

Fotografia astronòmica 5-5-16

Una de les millors maneres d'aprendre el nom de les estrelles i situar-les mentalment dins les constel·lacions, és, poder-les fotografiar una per una, això comporta localitzar-les  en els mapes i veure el lloc que ocupen en el dibuix de la respectiva constel·lació.
Aquesta acció posa en marxa la memoria.
Això és el que m'he dedicat a fer aquests dies que el cel estava una mica potable.Com que al arribar la primavera, les constel·lacions només ofereixen galàxies i més galàxies,pocs cúmuls i pràcticament cap nebulosa,(al menys en el cel que jo tinc disponible),doncs he decidit dedicar algun temps al nom de les estrelles i veure el lloc que ocupen dins les seves constel·lacions,al menys les més representatives.
De poder disposar d'un cel en condicions, es podrien fer fotografies de galàxies, però no és el cas, la contaminació lumínica fa impracticable aquesta possibilitat, la majoria de galàxies son de senyal molt dèbil i magnitud elevada i és molt difícil diferenciar-les de la fresa de fons causada per la contaminació lumínica.
Una constel·lació gran i a l'abast es la Óssa Major, que entre les 23 i 24 h. és al cenit. Començaré per les estrelles més conegudes i la reste les faré en una pròxima ocasió.

Constel·lació Óssa Major

Set de les estrelles més representatives.

Benetnasch o Alkaid, distancia 101 anys llum, color blanc-blava, lluminositat 700 sols com el nostre, masa 6 sols.

La estrella Mizar es doble A-B , distancia 78 a. ll., color blanc, la A té 2,5 masas solars, la B 1,6 masas solars.
La estrella inferior és Alcor,el conjunt Mizar-Alcor formen en total 5 estrelles.
Estrella blanca situada a 81 a.ll. amb una lluminositat de 108 sols i una masa de 3 sols. 

Estrella blanca situada a 81 a.ll. lluminositat 20 sols,i masa 2 sols.

Phecda o Phad és a 84 a.ll. lluminositat 71 sols i masa 3 sols.
A dalt centre-esquerra es pot veure la galaxia M 109.

Distancia 124 a.ll., és un sistema doble A-B ,la A és groga taronja i la B blanca-groga,

Situada a 79 a.ll., llueix com 69 sols i te una masa de 2,7 sols,llum blanca.

El peix gros sempre es menja al petit, això es ben patent en el cas de les galàxies M 51 A i M51 B

Ampliació de la foto superior.
Aquesta es una de les poques galàxies que es pot arribar a fotografiar,té una magnitud de 8 i escaig, està feta amb un 200 mm amb reductor de focal.

Aquesta foto ho diu tot en referencia a la contaminació lumínica.
És una nit nuvolosa on es veu clarament tota la contaminació existent.
Amb aquest panorama es molt dificultós realitzar astro-fotografia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario